Ummu Aiman; Wanita Yang Tak Pernah Haus Saat Puasa

0
309
Sketsa Ummu Aiman
Sketsa Ummu Aiman

Barkah binti Tsa’labah atau lebih dikenal dengan sebutan  Aiman Al-Baraqa. Ia seorang Ibu yang menyusui nabi Muhammad. Nama lengkapnya adalah Barkah binti Tsa’labah bin ’Amr bin Hishn bin Malik bin Salamah bin ’Amr bin Nu’man berasal dari Habsyi (sekarang Ethiopia).

Ummu Aiman adalah seorang hamba sahaya yang diwariskan kepada Muhammad oleh ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ummu Aiman mengasuh Muhammad sampai usia dewasa. Dia dimerdekakan setelah Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid.

Muhammad sangat menghormati Ummu Aiman. Suatu ketika beliau mengunjunginya dan berkata, ”Wahai Ibu!” Beliau juga pernah berkata, Wanita ini adalah anggota keluargaku yang masih tersisa.” Pada kesempatan lain beliau juga pernah berkata, ”Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku (wafat).”

Baca:  Membuka Pintu Surga Dengan Berzakat
Sedang memuat...